Kompositioner

Körmusik a cappella av Gunnar Englund

Psaltarpsalm 130 med omkväde, Ur djupen ropar jag till dig, 4-stämmig

Psaltarpsalm 121 Jag ser upp emot bergen, 4-stämmig

Ave Maria, 4 - stämmig

Ave Maria, 5 - srämmig

Maria Matrem, 4-stämmig

Döden gör mig icke häpen, text Lasse Lucidor, 4-stämmig

Hör min klagan, text Lasse Lucidor, 4-stämmig

Tinget i sig, text Hjalmar Gullberg, 4-stämmigKörmusik med instrument


SSweway MF 19090918250.pdf

Vinterorgel