Startsida

Initiativtagare till Englunds Tidig Musik är Barbro och Gunnar Englund, Uppsala. Syftet är att sprida musik från medeltid och renässans till en bredare allmänhet.

Gunnar leder en kör med en repertoar från renässansen. Intresserade musiker med tidstrogna instrument kommer gärna och spelar med när vi ger konsert. Vårt naturliga forum är Sankt Lars katolska kyrka, Slottsgränd 7 i Uppsala, där vi är mycket uppskattade.

De som är nybörjare på Viola da Gamba och andra stråkinstrument kan få undervisning i stråkteknik.